Телефон
(044) 425-05-57
Електронна пошта
admin@medstat.kiev.ua
Адреса
04070 м.Київ,
вул. Волоська, 19

Діяльність

Центр функціонує з метою реалізації  державної  політики  з  питань  медичної  статистики, координації   діяльності  закладів  охорони  здоров’я міста  щодо  збору,  обробки  та  аналізу  медичної  статистичної  інформації, впроваджує  міжнародну  систему  обліку  та  статистики

                            Предметом діяльності є:

 • забезпечення  впровадження   сучасних  інформаційних  технологій  збору,  обробки,  збереження  та  передачі  інформації
 • проведення  централізованого  збору,  обробки  та  аналізу  статистичної  інформації  про   стан  здоров’я,  надання  медичної  допомоги  населенню,  про  ресурси  охорони  здоров’я  та  їх  використання
 • забезпечення  достовірності,  об’єктивності,  оперативності  та  цілісності  статистичної  інформації
 • організаційно-методичне забезпечення впровадження  технологій  обробки  та  аналізу інформації
 • вдосконалення  і  втілення  єдиної  системи  медико-статистичної  інформації в  закладах  охорони  здоров’я
 • вдосконалення  організаційно-методичної  роботи  з  питань  науково-медичної та статистичної  інформації 
 • забезпечення   контролю  за  дотриманням  суб’єктами  медичної діяльності  технологічних  стандартів  медико – статистичного  обліку,  достовірності  статистичної  інформації
 • забезпечення  уніфікованої  системи  збору,  обробки  і  передачі статистичної  інформації в закладах охорони здоров`я незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності
 • організація  прийому  статистичних  звітів  від закладів охорони здоров`я незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності
 • проведення  статистичного  аналізу  з  виявленням  закономірностей  щодо  мережі,  кадрів,  діяльності  медичних  закладів,  стану  здоров’я  та  демографічних  процесів
 • надання методичної  та консультативної допомоги експертам Департаменту охорони здоров’я виконавчого  органу   Київської міської  ради  (Київської  міської державної адміністрації) дорослої та дитячої мережі за профільними напрямками
 • підготовка  довідників  та  аналітичних  оглядів  про стан здоров’я  населення,  ресурси  охорони  здоров’я   та  їх  використання,  видавнича  діяльність
 • забезпечення закладів охорони здоров’я бланками документів об­лікових та звітних форм (у тому  числі  з технічними описами),  документацією та іншою друкованою продукцією шляхом їх централізованого замовлення та наступної реа­лізації
 • надання  довідково-інформаційних,  консультативних  послуг